Verleih uns Frieden gnädiglich – Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Verleih uns Frieden gnädiglich – Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Dona nobis Pacem – Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)

Direction : Pascal Mayer